28 вересня – 125 років від дня народження Володимира Олександровича Кобилянського (1895–1919), українського поета, перекладача; 110 років від дня народження В’ячеслава Ілліча Стрельського (1910–1983), українського історика, архівіста; день народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970), українського педагога; 29 вересня – 210 років від дня народження Елізабет Гаскелл (1810–1865), англійської письменниці; 175 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого [справж. – Тобілевич (1845–1907)], українського драматурга, прозаїка, актора, режисера, громадського та театрального діяча; 140 років від дня народження Ніко (Ніколоза) Мерабовича Лордкіпанідзе (1880–1944), грузинського письменника; 140 років від дня народження Йосипа (Юсифа) Ісаковича Танатара (1880–1961), українського вченого, геолога, педагога;   30 вересня – День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії; Всеукраїнський день бібліотек; День усиновлення; 120 років від дня народження Параски Олексіївни Березовської (1900–1986), української вишивальниці; 1 жовтня – Міжнародний день музики; Міжнародний день людей похилого віку; День ветерана; 80 років від дня народження Михайла Ільковича Михайлюка (1940), українського письменника, критика, видавця, перекладача (Румунія) 2 жовтня – Міжнародний день боротьби проти насилля; 30 років від початку (02.10–17.10.1990) в Києві Революції на ґраніті – масової студентської акції громадянської непокори, спрямованої на захист національних інтересів українського народу; 3 жовтня – 125 років від дня народження Сергія Олександровича Єсеніна (1895–1925), російського поета; 120 років від дня народження Томаса Клейтона Вулфа (1900–1938), американського письменника; 4 жовтня – День працівників освіти; 220 років від дня народження Івана Івановича Горбачевського (1800–1869), українського мемуариста, громадсько-політичного діяча; 5 жовтня – Всесвітній день архітектури; Всесвітній день учителя; 190 років від дня народження Тиводара Легоцького (1830–1915), угорського та українського правознавця, історика, археолога, етнографа, організатора музейної справи; 90 років від дня народження Павла Романовича Поповича (1930–2009), українського льотчика-космонавта; 80 років від дня народження Володимира Омеляновича Забаштанського (1940–2001), українського поета, перекладача; 8 жовтня – День юриста; 130 років від дня народження Михайла Івановича Кутинського (1890–1974), українського краєзнавця, історика, прозаїка, громадського діяча;
Головна. Новини
About the library
Historical Background
Terms of Use
The order of service users
Administration
Sections
Activities library
Плани роботи
Citizens access point
Календар подій
Контакти
Education news
Education in Ukraine in the media
Education Lviv region in the media
Ресурси
Catalogs and filing
General alphabetical catalog
Readers' alphabetical catalog
Systematic catalog
Systematic educational card file
Periodicals
Image Directory
Інтернет-ресурси
Словники
Пошукові системи, електронні бібліотеки
Освітянські бібліотеки Львівщини
Видавництва психолого-педагогічної літератури
Книга Вголос = Voicebook
Про наш проект
Аудіо-презентації книг
Аудіо-композиції на теми творів
Аудіо-композиції про видатних людей
Читаємо дітям
Послуги
Indexing by UDC/LBC
Бібліотечному фахівцю
Електронна доставка документів
Доступ до публічної інформації
Знайомтесь: нові книги
Діяльність
Information activities
Calendar of dates
Books and journals exhibition
Virtual exhibitions
Outstanding teachers Ukraine
Scripts
Calendar of Events
Journal "Kolosok"
Newspaper "Kolosochok"
Bibliographic activity
Reference lists of literature
Bibliographic Indices
Bibliographic reviews
Catalogues exhibitions
Abstracting journal "Pedagogical Thought"
Media Education
Інформаційна сторінка
Methodical activity
Methodical recommendations
Education and professional self
Cultural events
Проекти
Пізнаємо Львів: пам'ятки історії та культури
Пізнаємо Україну: пам'ятки історії та культури
Творчість наших користувачів
Спорт Галичини: історичний календар
Відкриті дані
Нормативна та правова база
Організаційні документи
Статут
Фінансова звітність
Реєстр відкритих даних
Бюджет
Кошторис
Штатний розпис
Державні закупівлі
Додаток до річного плану закупівель
Електронна доставка документів
Contact Us

Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека"

центр інформаційного та комунікативного забезпечення потреб в освіті і самоосвіті, в профорієнтації, в духовному, емоційному, естетичному розвитку педагогічних працівників.

 

Календар подій

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

There are no translations available.

altУчителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація навчальної літератури 13-20 січня 2020 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»

 

                   Зарубіжна література

Грішко, Наталя. Сучасне моделювання уроків зарубіжної літератури засобами інноваційних технологій [Текст]: / Н. Грішко // Зарубіжна літ. - 2019. - № 12 (808). - С. 4-20. - Бібліогр.: 23 назви.

Вміщено ґрунтовну наукову розвідку про можливості за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) змоделювати сучасний урок зарубіжної літератури. У статті охарактеризовано об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, розкрито науково-теоретичну основу проблеми, висвітлено сучасні методи, прийоми й засоби розвитку творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури із застосуванням ІКТ, розглянуто особливості використання хмарних технологій на шкільних заняттях, тестових програмних засобів, мультимедійних презентацій для навчальних потреб на уроках зарубіжної літератури.

Яременко, Наталія. Інтегрований підхід до вивчення зарубіжної літератури [Текст]: / Н. Яременко, О. Ткаченко, Л. Поліщук // Зарубіжна літ. - 2019. - № 12 (808). - С. 21-35. - Бібліогр.: 20 назв.

Представлені конспекти уроків зарубіжної літератури демонструють механізми поєднання матеріалу шкільної програми зарубіжної літератури з іншими дисциплінами - історією, біологією, української літературою. При підготовці розробок враховано вікові та психологічні особливості учнів 9-11 класів. Подано уроки на такі теми: «Вища нервова діяльність (на прикладі оповідання Джека Лондона «Любов до життя»)» (9-й клас); «Протистояння добра і зла в житті та душах героїв за новелами «Я (Романтика)» М. Хвильового й «Лист» І. Бабеля» (11-й клас); «Про що попереджав Томас Манн у новелі «Маріо і чарівник» (11 клас).

Інтегровані контрольні роботи. Українська мова, зарубіжна література, історія України, математика. 5-й клас [Текст]: // Зарубіжна літ. - 2019. - № 12 (808). - С. 36-73. - Бібліогр.: 47 назв.

Представлено розробки контрольних робіт, укладених на підставі інтегрованого матеріалу з української мови, зарубіжної літератури, історії України, математики відповідно до програм для учнів 5-го класу, розроблених згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Подані форми завдань на основі інтегрованого навчального матеріалу відповідають цільовим засадам компетентнісної освіти. У презентованих матеріалах актуалізовано критерії формувального й підсумкового оцінювання та самооцінювання (інтегроване оцінювання). Усього вміщено завдання й відповіді до 8-ми (восьми) контрольних робіт із двома варіантами у кожній. 

Фізика

Карамалак Наталя Надшвидкі молекули [Текст] / Н. Карамалак // Фізика. - 2019. - № 12. - С. 7-12.

Дидактичною метою наведеного у статті уроку є поглибити й конкретизувати уявлення учнів про молекулярно-кінетичне вчення про будову речовини, розглянути дослідне обгрунтування молекулярно-кінетичної теорії; розкрити значення молекулярних явищ і показати їх практичне застосування; сприяти розумінню основних понять; ознайомити з величинами, що характеризують молекули, методами їх вимірювання. У процесі уроку учитель розповідає про розділ молекулярної фізики, розглядає схему твердження молекулярно-кінетичноїх теорії, явище броунівського руху.

Луньо Микола  Їстивні вправи [Текст]: узагальнювальний урок із фізики / М. Луньо // Фізика. - 2019. - № 12. - С. 36-41.

На представленному уроці учні зможуть не лише спробувати відтворити знання про молекулярну фізику, а ще і відчути її аромат та спробувати на смак. Фізика вражає розум, відкриваючи таємниці будови навколишнього світу. Молекулярна кухня перегукується з фізичною наукою не лише за використанням її методів . Її ідея полягає в тому, щоб не тільки нагодувати гостей, а й здивувати їх. Під час перебігу уроку учні розв’язують задачі, відповідають на запитання для команди «Кмітливі кухарі»; виконують вправу «Пропущені слова» та досліджують явище дифузії, виконуючи дослід «Розпилювання парфумів».

Стадник Олена Екологія з молекул [Текст]: задачі для 10-го класу / О. Стадник // Фізика. - 2019. - № 12. - С. 52-58.

У реалізації шкільної екологічної освіти поряд із іншими дисциплінами велике значення має курс фізики, оскільки саме фізика як наука про природу дає учням уявлення про цілісність природи, взаємозв’язок і ваємозумовленість процесів, що відбуваються в ній, причинно-наслідкові зв’язки природних явищ, джерела «фізичного» забруднення навколишнього середовища; формує наукову картину світу і розуміння необхідності взаємодії суспільства і природи для збереження між ними рівноваги і запобігання негативним наслідкам науково-технічного прогресу; дає можливість розглянути способи подолання конкретних екологічних кризових ситуацій, показати важливість у цьому сенсі науки і техніки. На представленому уроці учні розв’язують вправи і задачі екологічного змісту, відповідають на запитання, пов’язані з броунівським рухом, слухають розповідь учителя про процес «малого дихання резервуара».

Іноземні мови

Вахненко Олена, Капітанчук Тамара. Інтенсифікація процесу навчання англійської мови в старших класах середньої школи шляхом упровадження педагогічної технології «Flipped classroom» [Текст] / О. Вахненко, Т. Капітанчук // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 6. - С. 2 - 7. Бібліогр.: 17 назв.

У статті обґрунтовується актуальність модернізації процесу навчання англійської мови в контексті  освітніх стандартів Нової української школи. Розглядаються проблеми практичної реалізації комунікативно-діяльнісної парадигми та представлена методика застосування педагогічної технології «Flipped classroom», орієнтованої на інтенсифікацію процесу формування комунікативної компетентності в учнів старшої школи.

Голота Олена. Reading for fun [Текст] / О. Голота // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 6. - С. 29 - 38.

Пропонований матеріал складено з урахуванням програми з англійської мови для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріал містить правила читання та комплекс тренувальних вправ для розвитку та активізації техніки читання учнів на початковому етапі вивчення англійської мови для учнів 2-4 класів. Може бути використаний учителем для повторення та закріплення правил читання в середній школі.

Діческул В., Калько В. A communicative constructivist approach to intercultural communication (English language as a means of cross-cultural communication) [Текст] / В. Діческул, В. Калько // // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 6. - С. 11 - 13.

Комунікативно-конструктивістський підхід до між культурної комунікації (англійська мова як засіб між культурної комунікації). Стаття присвячена актуальній темі з наукової точки зору. Аналізуючи загальний підхід до даної проблеми в сучасній лінгвістиці, ми пропонуємо не тільки вдосконалене уявлення про комутативну культуру, а також складний доступ до проблеми міжкультурного спілкування, що дає змогу нам переглянути саме це поняття.

Семенченко Тетяна, Власова Наталія. Cool English. Програма за напрямом STEAM для використання в мовному таборі [Текст] / Т. Семенченко, Н. Власова // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 6. - С. 7 - 10.

Мовні табори покликані  заохочувати школярів практично застосовувати знання з мов, отриманих протягом  навчального року. Основна мета програми «Cool English» - оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування. Досягнення її передбачає засвоєння норм сучасної англійської мови, оволодіння знаннями  про особливості спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності (за STEAM), формування вмінь і навичок добирати ресурси відповідно до ситуації мовлення, формування навичок комунікативно  виправданого  використання засобів мови з дотриманям норм спілкування.

Предмети художньо-естетичного циклу

Бурилкіна Людмила. Мистецтво в нашому житті [Текст]: тестові завдання для уч. 7-го кл. / Л. Бурилкіна // Шкільний світ. - 2019. - № 24(824). - Вкладка «Образотворче мистецтво». - № 12(138). - С. 1 - 12.

Запропоновані завдання для перевірки опанованого художнього матеріалу складаються з добірки тестів закритого та відкритого типів, зміст яких створено за підручником «Образотворче мистецтво» (автори Папіш Л. В., Шутка М. М.).

Дзюбак Н. В., Торкуєва Т. В. Календарно-обрядові пісні зимового циклу. «Січень крокує - свята дарує» («Українська мова» + «Музичне мистецтво» [Текст]: 6-й кл. / Н. В. Дзюбак, Т. В. Торкуєва // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура. - 2019. - № 12. - 4-10.

Матеріали описаного уроку мають на меті ознайомити учнів із піснями зимового циклу, обрядами першого місяця року, закріпити уявлення про зв’язок обрядових пісень із життям і побутом людини, зосередити увагу учнів на обрядах колядування та щедрування.. Тип уроку: інтегрований, дослідницько-творчий урок. Форма: урок-творча майстерня.

Решова В. І. Зимові календарно-обрядові свята в Україні [Текст]: (вих. проект уч. 4-х кл.) / І. В. Решова // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура. - 2019. - № 12. -С. 13-18.

Мета цього виховного проекту: поглибити знання учнів про традиції святкування в Україні Різдва Христового, Нового року, Водохреща; розвивати творче  мислення, розвивати навички  виразного читання віршів, вокального співу в ансамблі; прищеплювати любов до українських народних традицій; формувати ціннісне ставлення до народної творчості й пісні. Формування компетентностей: спілкування українською мовою, загальнокультурної грамотності, критичного мислення. Тип проекту: короткотривалий; за характером діяльності - творчо-пошуковий, за предметно-змістовою галуззю - між предметний; за характером координації - безпосередній; за характером контактів - серед учнів класу; за кількістю учасників - колективний. Форма презентації виховного проекту: свято.

Степанова Н. С. Етюди як творча складова навчального процесу художньо-естетичного напряму у школі повного дня [Текст] / Н. С. Степанова // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура. - 2019. - № 12. - 10-12.

Матеріали пропонованої публікації мають на меті: ознайомлення учнів художньо-естетичного напряму з поняттям «етюд»; формування комунікативних навичок учнів театрального та музичного профілів, уміння  відчувати партнера; розвиток емпатії, творчої уяви, технічних навичок (у музиці), уміння працювати разом; розвиток пізнавального інтересу до суміжних видів мистецтва; створення відповідної емоційної атмосфери у спільній творчості; розкриття природних здібностей творчої особистості засобами театрального й музичного мистецтва.

Матеріали підготовлено відділом науково-бібліографічної та інформаційної роботи

 

Нам цікаво : які книги Ви читаєте: